Dobra voda za vse - predgovor in kazalo
30.10.2018

Oct 30, 2018

Priloga 2: Gibanje poplavnega vala v avgustu 2005, med vodomernima postajama v Šentilju (Spielfeld) in Letenyu

Oct 30, 2018

Priloga 1: Zemljevid dvanajstih ˝obmurskih˝ občin.

Oct 30, 2018
Poplava na reki Muri avgusta 2005 - 6.0 ZAKLJUČEK
30.10.2018

Oct 30, 2018

Oct 30, 2018

Oct 30, 2018

Slika 6: Gibanje pretočnih količin na vodomernih postajah na prispevnem območju Mure (srednji del).

Oct 30, 2018

Graf 3: Gibanje poplavnega vala med vodomernima postajama v Šentilju (144 km) in v Letenyu (36 km).

Oct 30, 2018

Graf 2: Prikaz pretokov na Muri (avgust 2005).

Oct 29, 2018

Tabela 5: Seznam vodomernih postaj na prispevnem območju Mure, zajetih v analizi visoko-vodnega vala.

Oct 29, 2018
Poplava na reki Muri avgusta 2005 - 5.0 HIDROMETRIJA
29.10.2018

Graf 1: Pretočna krivulja na vodomerni postaji v Gornji Radgoni.

Oct 29, 2018

Fotografija 38: Mura pri Murakerestur

Oct 29, 2018

Fotografija 37: Mura Letenye 23.8.2005

Oct 29, 2018

Fotografija 36: Mura pri Kotoribi 23.8.2005

Oct 29, 2018

Fotografija 35: Mura pri Goričanu / 23.8.2005, ob 14 uri

Oct 29, 2018
Poplava na reki Muri avgusta 2005 - 4.3.3 VPLIVNI DEL - MEJNA MURA (med Hrvaško in Madžarsko)
29.10.2018
Poplava na reki Muri avgusta 2005 - 4.3.2 VPLIVNI DEL - MEJNA MURA (med Slovenijo in Hrvaško)
29.10.2018

Fotografija 34: Most Petišovci M. Središče / 23.8.2005 ob 15 uri, h-max= 508 cm

Oct 29, 2018

Fotografija 33: Mura pri M. Središču / 23.8.2005, ob 9 uri

Oct 29, 2018

Tabela 3: Pregled dejanskega stanja poplavne ogroženosti ˝obmurskih občin˝.

Oct 29, 2018

Fotografija 31: Mura pri Hotizi / 23.8.2005

Oct 29, 2018

Fotografija 32: Mura na meji s Hrvaško / 23.8.2005

Oct 29, 2018

Fotografija 30: Mura Bistrica / 23.8.2005

Oct 29, 2018

Fotografija 29: Cestna povezava Bistrica – Razkrižje / 23.8.2005

Oct 29, 2018

Fotografija 27: Mura pri Razkrižju / 23.8.2005

Oct 29, 2018

Fotografija 28: Poplavljeno Razkrižje / h-max= 180 cm

Oct 29, 2018

Fotografija 25: Mura v občini Ljutomer

Oct 29, 2018