Miran Torič - Kaj pomeni namakanje v Prekmurju, KGZ MS

Dec 05, 2018
Predstavitev namakalnega sistema, Uroš Jarc - HSEinvest Maribor ⌈video⌋
5.12.2018

Uroš Jarc, predstavitev namakalnega sistema

Dec 05, 2018
Gibanje podtalnice, Timotej Pepelnik, Geološki zavod Ljubljana ⌈video⌋
5.12.2018

Dec 05, 2018
Reka Mura skozi čas, Aljaž Lesjak ⌈video⌋
5.12.2018

Aljaž Lesjak, Geafoto - Reka Mura skozi čas

Dec 05, 2018

Slika 8. Srednje spremembe v napajanju podzemne vode za zmerno optimistični (levo) in pesimistični (desno) scenarij

Dec 05, 2018

Slika 7. Spremembe srednjih letnih konic pretoka (sQvk) slovenskih rek za zmerno optimistični (levo) in pesimistični (desno) scenarij. V levem stolpcu vsakega scenarija je srednja vrednost povečanja, v desnem pa značilnosti teh sprememb. Z zeleno je označeno, da spremembe ni, z oranžno, da je sprememba zanesljiva in s sivo, da sprememba ni zanesljiva, odvisna je od podnebnega modela.

Dec 05, 2018

Slika 6. Srednja sprememba povprečne višine padavin po letnih časih in za obdobje celega leta v treh projekcijskih obdobjih glede na obdobje 1981–2010 za zmerno optimistični (levo) in pesimistični scenarij (desno). Prikazan je relativni odklon višine padavin od povprečja v primerjalnem obdobju 1981–2010.

Dec 05, 2018

Slika 5. Časovni potek kazalnika višine padavin glede na primerjalno obdobje 1981–2010 za Slovenijo na letni ravni za tri scenarije. Debele črte prikazujejo glajen signal, ovojnice pa razpon negotovosti.

Dec 05, 2018

Slika 4. Odklon števila vročih dni (nad 30 °C) na leto glede na primerjalno obdobje 1981–2010 za zmerno optimistični (levo) in pesimistični (desno) scenarij. Levi stolpec vsakega scenarija prikazuje srednjo vrednost spremembe števila vročih dni, desni pa značilnost spremembe, soglašanje ansambelskih modelov o spremembi. Zelena pomeni, da sprememb iz podatkov ni videti, oranžna, da so spremembe zanesljive, siva pa da so nezanesljive, ni soglašanja modelov o njej, eni kažejo na povečanje, drugi na zmanjšanje števila vročih dni.

Dec 05, 2018

Slika 3. Srednja sprememba povprečne temperature po letnih časih in na letni ravni glede na primerjalno obdobje 1981–2010 za zmerno optimistični (levo) in pesimistični (desno) scenarij

Dec 05, 2018

Slika 2. Časovni potek odklona povprečne temperature zraka od primerjalnega obdobja 1981–2010 za Slovenijo na letni ravni za tri scenarije. Debele črte prikazujejo glajen signal, ovojnice pa glajen negotovosti.

Dec 05, 2018

Slika 1. Značilni poteki vsebnosti toplogrednih plinov (RCP). Zelena: RCP2.6, rdeča: RCP4.5, črna: RCP6 in modra: RCP8.5. Številka izraža neto sevalni prispevek konec 21. stoletja.

Dec 05, 2018
Renato Bertalanič, ocena podnebnih sprememb v Sloveniji do konca 21. stoletja ⌈video⌋
5.12.2018

Renato Bertalanič: ocena podnebnih sprememb v Sloveniji do konca 21. stoletja

Dec 05, 2018
Pozdravne besede, Katja Damij - ZENS ⌈video⌋
5.12.2018

Dec 05, 2018

Posvet o izrabi vode Mure je organiziral tajnik Združenja za energetsko neodvisnost Slovenije (ZENS) Božo Dukič v torek v Murski Soboti. Predstavnik agencije Arso Renato Bertalanič je predstavil nekatere izsledke raziskave o podnebnih spremembah v Sloveniji. Aljaž Lesjak iz podjetja Geofoto je razložil, da so Muro s posegi skrajšali. Timotej Pepevnik iz Geološkega zavoda je predstavil gibanje pomurske podtalnice, Miran Torič iz murskosoboškega Kmetijsko gospodarskega zavoda pa je povedal, kaj pomeni namakanje v Prekmurju. Foto: Borut Hočevar

Dec 05, 2018
Tako bi lahko uredili namakanje v Prekmurju ⌈video⌋
5.12.2018

Uroš Jarc, projektant predloga namakalnega sistema, iz HSE Invest je predstavil predlog na Strokovnem posvetu o možnostih izrabe vode reke Mure za namakanje in vodooskrbo v prekmurski ravnici. Foto: Borut Hočevar

Dec 05, 2018

Poplava na reki Muri avgusta 2005

Dec 02, 2018

Slika 12: ILUZIJA ALI RESNiČNOST?

Dec 02, 2018

Slika 11 : Ribja favna mejne Mure

Dec 02, 2018

Slika 10: Projektno območje - HQ 100 poplavne površine (stanje 1982)

Dec 02, 2018

vir slike: wikipedia

Dec 02, 2018

Slika 9: Vzroki poglabljanja dna

Dec 02, 2018

Slika 8: Območja posameznih poglobitev nivelete korita.

Dec 02, 2018

Slika 7: Sprememba dna v rečnem profilu P08 (km 101,475)

Dec 02, 2018