vir slike: wikipedia

Dec 02, 2018

Slika 5: Poplavne površine Mure v območju G.Radgone/Bad Radkesburga.

Dec 02, 2018

Dec 02, 2018

Poplavljena M.Sobota 12.11 .1925

Dec 02, 2018

Slika 4: Vzdolžni profil Mure okrog leta 1874

Dec 02, 2018

Slika 3: Regulacija Mure med Gradcem in Cvenom v letih 1874-1891 .

Dec 02, 2018

Slika 1: Mura nekoč in danes

Dec 02, 2018

Slika 2: »Iskanje življenjskega prostora« Mure med leti 1400 in 2000

Dec 02, 2018

Dec 02, 2018

Dec 02, 2018

Preglednica 4 - Analiza podatkov nivojev podzemne vode za 18 lokacij mreže monitoringa

Dec 02, 2018

Preglednica 3: Lokacije monitoringa nivojev podzemne vode (vir: ARSO)

Dec 02, 2018

Slika 3 - Srednji (Qs), minimalni (Qmin) in maksimalni (Qmaks) pretoki na vodomernih postajah Petanjci (obdobje 1926-2000) in Mursko Središče (obdobje 1926-1990) z linearnimi trendi

Dec 02, 2018

Slika - Krivulji trajanja srednjih dnevnih pretokov obdobja 1926-1990 za Petanjce (vtok), Mursko Središče (iztok) in krivulja trajanja odtoka iz območja (krivulja razlik pretokov za različna trajanja)

Dec 02, 2018

Slika 2 - Primerjava povprečnih pretokov v Petanjcih s pogostostjo nastopa 95 %, 90 %, 80 %, 50 % in povprečne letne padavine v Murski Soboti in Gornji Radgoni za šest zaporednih obdobij

Dec 02, 2018

Slika 1 - Povprečne letne padavine za Gornjo Radgono, Mursko Soboto in Lendavo z linearnimi trendi (obdobje 1966-1995)

Dec 02, 2018

Preglednica 1 - Povzetek hidrologije letnih pretokov

Dec 02, 2018

Preglednica 2 - Velikost pretokov (obdobje 1926-1990) na vodomernih postajah Petanjci in Mursko Središče za izbrana trajanja (delež leta, ko je pretok enak ali večji od izračunanih/ krivulja trajanja)

Dec 02, 2018

Dr. Lidija Globevnik

Dec 02, 2018

Dec 02, 2018

Dec 02, 2018

Dec 02, 2018

Slika 9. Poplavljanje Drave v Malecniku 5. novembra 2012 (Foto: Mojca Robic)

Dec 02, 2018

Slika 7: Sušni pretok reke Reke v Škocjanu 7. avgusta 2012

Dec 02, 2018

Dec 02, 2018

Slika 10. Mali (Qnp), srednji (Qs) in veliki (Qvk) pretoki leta 2012 v primerjavi s pripadajocimi pretoki v dolgoletnem primerjalnem obdobju. Pretoki so podani relativno glede na povprecja pripadajocih pretokov v dolgoletnem obdobju

Dec 02, 2018

Dec 02, 2018

Dec 02, 2018

Dec 02, 2018

Slika 8. Poplavni val reke Drave v Sloveniji 5. novembra 2012

Dec 02, 2018