10 let Stalne slovensko-avstrijske komisije za Muro
Komisija za Muro/ 10 let Stalne slovensko-avstrijske komisije za Muro - predgovor
Vode že od nekdaj zrcalijo tok zgodovine. Kot povezujoči člen trgovine in kot meja med državami, družbami, gospodarskimi združenji in verskimi skupnostmi so tesno povezane z življenjem človeka ter z gospodarskim, političnim in socialnim razvojem.
Komisija za Muro/ Mura teče v Evropi
Erhard Busek
Komisija za Muro/ Zgodovinska Mura
Vincenc Rajsp
komisija za muro/ Pravni razvoj pogodbenih partnerk Slovenije in Avstrije pri varstvu okolja
Manfred Rupprecht
Komisija za Muro/ Zgodovina in naloge Stalne slovenskoavstrijske komisije za Muro
Konrad Stania
Komisija za Muro/ Izzivi za vodno gospodarstvo v 21. stoletju
Wolfgang Stalzer
Komisija za Muro/ Vodno gospodarstvo v avstrijskem povodju Mure
Bruno Saurer
Komisija za Muro/ Vodno gospodarstvo v slovenskem povodju Mure
Jozef Novak
Komisija za Muro/ Analiza kakovosti vode v Muri
Peter Ollinger
Komisija za Muro/ Načelna vodnogospodarska zasnova za mejno Muro
Norbert Baumann / Rudolf Hornich
Komisija za Muro/ Osnovni podatki mejne reke Mure s pritoki
10 let Stalne slovensko-avstrijske komisije za Muro
Komisija za Muro/ Kučnica – mejni potok v spremembah časa
Norbert Baumann
Komisija za Muro/ Ledava in Klavzni potok
Konrad Stania / Julius Marosi
Komisija za Muro/ Hidrografija – služba obvečšanja o visokih vodah
Wilhelm Verwüster
prikaži časovnico

SLO/A komisija za muro

Nov 20, 2018
Hidrografija – služba obvečšanja o visokih ...
Hidroloske sluzbe obeh drzav enkrat letno uskladijo podatke o pretokih mejne Mure na merskih postajah v Cmureku in ...
(0)
Nov 20, 2018
Ledava in Klavzni potok
Ledava izvira v Avstriji v Pichlagrabnu v stajerski obcini Kapfenstein na nadmorski visini okrog 430 m in zapusti po 9,6 ...
(0)
Nov 20, 2018
Kučnica – mejni potok v spremembah časa
Kucnica je najvzhodnejsi med tako imenovanimi grabenlandskimi potoki in priteka z mocno razclenjenega gricevja med Rabo ...
(0)
Nov 20, 2018
Osnovni podatki mejne reke Mure s pritoki
(0)
Nov 20, 2018
Načelna vodnogospodarska zasnova za mejno Muro
Že od prvega zasedanja dalje je bil eden glavnih problemov Stalne slovensko-avstrijske komisije za Muro mocno ...
(0)
Nov 20, 2018
Analiza kakovosti vode v Muri
Analizo in oceno kakovosti vode v Muri opravljajo strokovnjaki ze od zacetka delovanja Stalne slovenskoavstrijske ...
(0)
Nov 20, 2018
Vodno gospodarstvo v slovenskem povodju Mure
Ko govorimo o pokrajini ob Muri oz. njenem vodnem obmocju, kateremu pripadata nizinsko Mursko polje in gricevnato ...
(0)
Nov 20, 2018
Vodno gospodarstvo v avstrijskem povodju Mure
Druzbeno politicna menjava vrednot, do katere je prislo v zadnjih dveh desetletjih, se odraza tudi na vodno gospodarskih ...
(0)
Nov 19, 2018
Izzivi za vodno gospodarstvo v 21. stoletju
Druzbena preobrazba vrednot v Evropi z izrazito povecanim zanimanjem za okoljska vprasanja, odprtjem donavskega prostora ...
(0)
Nov 19, 2018
Zgodovina in naloge Stalne slovenskoavstrijske ...
Mura predstavlja s svojo skupno dolzino okoli 445 km eno od pomembnih rek jugovzhodnega loka Alp in nizine, ki meji ...
(0)
Nov 19, 2018
Pravni razvoj pogodbenih partnerk Slovenije in ...
Zadnjih deset let poteka v obeh drzavah obsezna preobrazba ekoloskega pravnega sistema, vendar z zelo razlicnimi ...
(0)
Nov 18, 2018
Zgodovinska Mura
Povodje reke Mure slikovito in nazorno predstavlja prva specialna karta avstrijskih ozemelj Die Josephinische ...
(0)