Mura nekoč, danes, jutri
Mura nekoč danes jutri/ Mura in njeno povodje do I. svetovne vojne
Ko govorimo o pokrajini ob Muri oz. njenem vodnem območju , kateremu pripada nižinsko Mursko polje in gričevnato Goričko, govorimo o specifičnem območju , kjer se stikajo kulture in narodi, ki so stoletja živeli na tem območju
Mura nekoč danes jutri/ Mura in življenje ob njej med svetovnima vojnama
Najbolj katastrofalne poplave pa so prizadejale večino vasi na levem in desnem bregu Mure v letu 1938, ko je Mura poleg že tradicionalno ogroženih vasi na levem bregu (od Petanjcev do Bistric), poplavila tudi vasi na dosti višje ležečem terenu na ...
Mura nekoč danes jutri/ Svet ob Muri po II. svetovni vojni do danes
Po drugi svetovni vojni je nova oblast s spremembo družbenega sistema nacionalizirala večino veleposestniške obdelovalne zemlje in gozdov, kakor tudi industrijske objekte.
Mura nekoč danes jutri/ Mura in prihodnost
V obdobju 1999-2001 je bila izdelana »Načelna vodnogospodarska zasnova za mejno Muro« , katero so izdelali strokovnjaki in institucije iz vodnogospodarskega ter ekološkega področja iz obeh držav in pri kateri zasnovi sta sodelovali tudi univerzi ...
prikaži časovnico

Mura nekoč danes in jutri