Fotografije albuma - Reka Mura skozi čas
Slika 8: Prečni profil na lokaciji 5
Slika 7: LIDAR podatki obdelani v sodobnem 3R programskem paketu
Slika 6: Prikaz sprememb struge v različnih časovnih obdobjih - okolica Apač
Slika 5: Prikaz sprememb širine struge v različnih časovnih obdobjih - okolica Gornje Radgone
Tabela 1: Prikaz dolžin stuge Mure v različnih časovnih obdobjih
Slika 4: Stičišče dveh koordinatnih sistemov v okviru druge vojaške izmere
Slika 3: Lega karakterističnih profilov
Slika 2: Izsek karte prve, druge in tretje vojaške izmere (od leve proti desni)
Slika 1: Panoramska slika iz 16.st. (DEM d.o.o.)
REKA MURA SKOZI ČAS Aljaž Lesjak, Geofoto d.o.o. Iztok Slatinšek, Geofoto d.o.o.
REKA MURA SKOZI ČAS Aljaž Lesjak, Geofoto d.o.o. Iztok Slatinšek, Geofoto d.o.o.
REKA MURA SKOZI ČAS Aljaž Lesjak, Geofoto d.o.o. Iztok Slatinšek, Geofoto d.o.o.
REKA MURA SKOZI ČAS Aljaž Lesjak, Geofoto d.o.o. Iztok Slatinšek, Geofoto d.o.o.
REKA MURA SKOZI ČAS Aljaž Lesjak, Geofoto d.o.o. Iztok Slatinšek, Geofoto d.o.o.
REKA MURA SKOZI ČAS Aljaž Lesjak, Geofoto d.o.o. Iztok Slatinšek, Geofoto d.o.o.
REKA MURA SKOZI ČAS Aljaž Lesjak, Geofoto d.o.o. Iztok Slatinšek, Geofoto d.o.o.
REKA MURA SKOZI ČAS Aljaž Lesjak, Geofoto d.o.o. Iztok Slatinšek, Geofoto d.o.o.
REKA MURA SKOZI ČAS Aljaž Lesjak, Geofoto d.o.o. Iztok Slatinšek, Geofoto d.o.o.
REKA MURA SKOZI ČAS Aljaž Lesjak, Geofoto d.o.o. Iztok Slatinšek, Geofoto d.o.o.
REKA MURA SKOZI ČAS Aljaž Lesjak, Geofoto d.o.o. Iztok Slatinšek, Geofoto d.o.o.
več slik