Tabela 1 : Dolžina Mure po državah v dolžini (km) in odstotkih (%)

komentarji