Tabela 2: Seznam merilnih postaj za beleženje količin padavin na prispevnem območju Mure

komentarji