Slika 5: Zemljevid območja vodnatosti Mure ob poplavi avgusta 2005.

komentarji