Tabela 3: Pregled dejanskega stanja poplavne ogroženosti ˝obmurskih občin˝.

komentarji