Graf 3: Gibanje poplavnega vala med vodomernima postajama v Šentilju (144 km) in v Letenyu (36 km).

komentarji