Tabela prikaz zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u 2014. godini iz vodooskrbnog sustava Medžimurske županije

komentarji