Slika 2: Izsek karte prve, druge in tretje vojaške izmere (od leve proti desni)

komentarji