Tabela 1: Prikaz dolžin stuge Mure v različnih časovnih obdobjih

komentarji