Slika 5: Prikaz sprememb širine struge v različnih časovnih obdobjih - okolica Gornje Radgone

komentarji