Slika 7: LIDAR podatki obdelani v sodobnem 3R programskem paketu

komentarji