Preglednica 3: Lokacije monitoringa nivojev podzemne vode (vir: ARSO)

komentarji