Slika 2: »Iskanje življenjskega prostora« Mure med leti 1400 in 2000

komentarji