Slika 7: Sprememba dna v rečnem profilu P08 (km 101,475)

komentarji