Slika 8: Območja posameznih poglobitev nivelete korita.

komentarji