Slika 3. Srednja sprememba povprečne temperature po letnih časih in na letni ravni glede na primerjalno obdobje 1981–2010 za zmerno optimistični (levo) in pesimistični (desno) scenarij

komentarji