Slika 4. Odklon števila vročih dni (nad 30 °C) na leto glede na primerjalno obdobje 1981–2010 za zmerno optimistični (levo) in pesimistični (desno) scenarij. Levi stolpec vsakega scenarija prikazuje srednjo vrednost spremembe števila vročih dni, desni pa značilnost spremembe, soglašanje ansambelskih modelov o spremembi. Zelena pomeni, da sprememb iz podatkov ni videti, oranžna, da so spremembe zanesljive, siva pa da so nezanesljive, ni soglašanja modelov o njej, eni kažejo na povečanje, drugi na zmanjšanje števila vročih dni.

komentarji