Slika 7. Spremembe srednjih letnih konic pretoka (sQvk) slovenskih rek za zmerno optimistični (levo) in pesimistični (desno) scenarij. V levem stolpcu vsakega scenarija je srednja vrednost povečanja, v desnem pa značilnosti teh sprememb. Z zeleno je označeno, da spremembe ni, z oranžno, da je sprememba zanesljiva in s sivo, da sprememba ni zanesljiva, odvisna je od podnebnega modela.

komentarji