Gospod Božo Dukič, soorganizator strokovnega posveta o možnosti izrabe vode reke Mure za namakanje in vodooskrbo v prekmurski ravnici

komentarji