Poplava na Muri l. 2005
Poplava na muri 2005/ Poplava na reki Muri avgusta 2005 - PREDGOVOR IN POVZETEK
Povod za nastanek te knjižice je bila poplava reke Mure avgusta 2005, ki je naplavila na površje precej starih slabosti, kot so slab reakcijski čas odgovornih, prenizki visoko vodni nasipi, faktor presenečenja, zastarele študije ter še marsikaj, ...
Poplava na Muri 2005/ Poplava na reki Muri avgusta 2005 - 1. UVOD
Reka Mura, sinonim za razdiralno moč vode in velike poplave, razprostira svoje prispevno območje v jugovzhodnem delu alpskega prostora. V svojem 465 km dolgem toku potuje skozi štiri države ...
Poplava na muri 2005/ Poplava na reki Muri avgusta 2005 - 4.3.3 VPLIVNI DEL - MEJNA MURA (med Hrvaško in Madžarsko)
Hrvaški del mejne Mure leži pretežno na desnem bregu Mure (Medžimurje), medtem ko levi breg v večini predstavlja Madžarsko (Zalska županija). Hrvati pokrivajo v tem delu ca. 48 km rečnega toka, od vtoka Krke do Drave.
Poplava na muri 2005/ Poplava na reki Muri avgusta 2005 - 5.0 HIDROMETRIJA
Da lahko opredelimo hidrološke pojave in določimo vplive različnih posegov v režim vode, jih moramo spoznati, za kar pa so nujne meritve (Hidrometrija). Meritve gladine vode na reki se opravljajo na vodomernih postajah.
Poplava na muri 2005/ Poplava na reki Muri avgusta 2005 - 6.0 ZAKLJUČEK
Na osnovi nove širine in kvalitete podatkov je bilo pridobljeno novo znanje ter boljši pregled nad dogajanjem na Muri in ob njej pri nastopu visokih voda. Visoko vodni val avgusta 2005 je eden izmed najvišjih zabeleženih v spodnjem toku Mure.
Poplava na muri 2005/ Poplava na reki Muri avgusta 2005 - Literatura in viri
Literatura in viri, ki so bili uporabljeni pri izdaji knjige so bili naslednji ...
Poplava na muri 2005/ Poplava na reki Muri avgusta 2005 - 2. SPLOŠNO
V časovnem periodu od 10 - 20 let je vedno prinašala iz sosednje Avstrije velike količine vode, ki so nato pri nas povzročile hude poplave. V prejšnjem stoletju so bile take velike poplave v letih: 1916, 1926, 1938, 1944, 1954, 1966, 1972, 1993, itd.
Poplava na muri 2005/ Poplava na reki Muri avgusta 2005 - 3. PADAVINE
Večina padavin je padla od sobotnih popoldanskih ur (20. 8. 2005) do ponedeljkovih jutranjih ur (22 .8. 2005). Količine padavin v osrednjem delu Mure, ki so padle v teh treh dneh, povprečno padejo v celem avgustu.
Poplava na muri 2005/ Poplava na reki Muri avgusta 2005 - 4.0 POPLAVA
Mura je reka evropskih dimenzij, saj teče skozi štiri države, in je v analizi zajeta kot celota. Obdelanih je dvanajst vodomernih postaj iz vseh štirih ˝obmurskih držav˝. Podatke so prispevale pristojne službe iz vsake države.
Poplava na Muri 2005/ Poplava na reki Muri avgusta 2005 - 4.1 NEVTRALNI DEL (zeleno območje)
V tem delu so se količine padavin držale v normalnih mejah. V povprečju niso presegle 60 mm (Kraubath 53,3 mm). Ob veliki poplavi leta 1938 je na tem območju padlo čez 110 mm padavin.
Poplava na muri 2005/ Poplava na reki Muri avgusta 2005 - 4.2 AKTIVNI DEL (rdeče območje)
Aktivni del v obravnavani poplavi se začne v Brucku in se konča v Gornji Radgoni. Dolžina odseka je ca. 135 km. To predstavlja ca. 5.000 km2 površine, kar je približno 36 % prispevne površine porečja celotne Mure.
Poplava na muri 2005/ Poplava na reki Muri avgusta 2005 - 4.3 VPLIVNI DEL
Vplivni del v obravnavani poplavi se začne v Gornji Radgoni in konča pri izlivu Mure v Dravo. Dolžina odseka je ca. 113 km, obsega ca. 3632 km2 prispevnega območja. V tem odseku je Mura imela največji vpliv v svojem povodju, saj teče skozi ravnino ..
Poplava na muri 2005/ Poplava na reki Muri avgusta 2005 - 4.3.1 VPLIVNI DEL - NOTRANJA MURA (samo slovenska)
Konica visoko vodnega vala je občino dosegla pri mostu čez Muro (Radenci – Petanjci) v večernih urah, približno ob 20.00 uri (22. 8. 2005) z višino 540 cm in pretokom ca. 1300 m3/s (v.p. Petanjci). Visoka voda je dosegla ca. HQ 20.
Poplava na muri 2005/ Poplava na reki Muri avgusta 2005 - 4.3.2 VPLIVNI DEL - MEJNA MURA (med Slovenijo in Hrvaško)
Mura od Gibine do Murskega Središča ogroža kraje predvsem na levem bregu. Na desnem bregu so zaradi stika z Medžimurskimi goricami (konfiguracija terena) naselja v večini (razen Martina na Muri) varna pred poplavami Mure.
prikaži časovnico

Poplava na Muri 2005