Mnenje prof. dr. Peter Novaka o reki Muri. Tujci se vpletajo v naše energetske že od jedrske elektrarne naprej!
9.12.2018
Muri se ne piše nič kaj dobrega. Prav gotovo je takšna struga Mure, kot je danes problem in vse bolj postaja tempirana bomba!
8.12.2018
Mura ni potok, je hudourniška reka, ki lahko pobesni. Ob teh razmerah bo prišlo do poplav, kakršnih Prekmurje še ni doživelo!
8.12.2018
Reka Mura: Dvig podtalnice in vrnitev vode v "divje" meandre je NUJNO! Brez sonaravno grajenih jezov tudi ne bo šlo!
7.12.2018
Danijel Magajne: Zakaj se niža dno reke Mure
6.12.2018
Dr. Jože Duhovnik: Avstrija je ukradla reko Muro z energetskim potencialom, da Slovenija ostaja pripravljena puščava!
5.12.2018
Vprašanja obiskovalcev posveta o možnosti izrabe vode reke Mure za namakanje in vodooskrbo v prekmurski ravnici ⌈video⌋
5.12.2018
Kaj pomeni namakanje v Prekmurju, Miran Torič - KGZMS ⌈video⌋
5.12.2018
Predstavitev namakalnega sistema, Uroš Jarc - HSEinvest Maribor ⌈video⌋
5.12.2018
Gibanje podtalnice, Timotej Pepelnik, Geološki zavod Ljubljana ⌈video⌋
5.12.2018
Reka Mura skozi čas, Aljaž Lesjak ⌈video⌋
5.12.2018
Renato Bertalanič, ocena podnebnih sprememb v Sloveniji do konca 21. stoletja ⌈video⌋
5.12.2018
Pozdravne besede, Katja Damij - ZENS ⌈video⌋
5.12.2018
Tako bi lahko uredili namakanje v Prekmurju ⌈video⌋
5.12.2018

Poplava na reki Muri avgusta 2005

Dec 02, 2018

Slika 12: ILUZIJA ALI RESNiČNOST?

Dec 02, 2018

Slika 11 : Ribja favna mejne Mure

Dec 02, 2018

Slika 10: Projektno območje - HQ 100 poplavne površine (stanje 1982)

Dec 02, 2018

Slika 9: Vzroki poglabljanja dna

Dec 02, 2018

Slika 8: Območja posameznih poglobitev nivelete korita.

Dec 02, 2018

Slika 7: Sprememba dna v rečnem profilu P08 (km 101,475)

Dec 02, 2018

vir slike: wikipedia

Dec 02, 2018

Slika 5: Poplavne površine Mure v območju G.Radgone/Bad Radkesburga.

Dec 02, 2018

Dec 02, 2018

Poplavljena M.Sobota 12.11 .1925

Dec 02, 2018

Slika 4: Vzdolžni profil Mure okrog leta 1874

Dec 02, 2018

Slika 3: Regulacija Mure med Gradcem in Cvenom v letih 1874-1891 .

Dec 02, 2018

Slika 1: Mura nekoč in danes

Dec 02, 2018

Slika 2: »Iskanje življenjskega prostora« Mure med leti 1400 in 2000

Dec 02, 2018

Dec 02, 2018