123>
Mnenje prof. dr. Peter Novaka o reki Muri. Tujci se vpletajo v naše energetske že od jedrske elektrarne naprej!
9.12.2018
Muri se ne piše nič kaj dobrega. Prav gotovo je takšna struga Mure, kot je danes problem in vse bolj postaja tempirana bomba!
8.12.2018
Mura ni potok, je hudourniška reka, ki lahko pobesni. Ob teh razmerah bo prišlo do poplav, kakršnih Prekmurje še ni doživelo!
8.12.2018
Reka Mura: Dvig podtalnice in vrnitev vode v "divje" meandre je NUJNO! Brez sonaravno grajenih jezov tudi ne bo šlo!
7.12.2018
Danijel Magajne: Zakaj se niža dno reke Mure
6.12.2018
Dr. Jože Duhovnik: Avstrija je ukradla reko Muro z energetskim potencialom, da Slovenija ostaja pripravljena puščava!
5.12.2018
Vprašanja obiskovalcev posveta o možnosti izrabe vode reke Mure za namakanje in vodooskrbo v prekmurski ravnici ⌈video⌋
5.12.2018
Kaj pomeni namakanje v Prekmurju, Miran Torič - KGZMS ⌈video⌋
5.12.2018
Predstavitev namakalnega sistema, Uroš Jarc - HSEinvest Maribor ⌈video⌋
5.12.2018
Gibanje podtalnice, Timotej Pepelnik, Geološki zavod Ljubljana ⌈video⌋
5.12.2018
Reka Mura skozi čas, Aljaž Lesjak ⌈video⌋
5.12.2018
Renato Bertalanič, ocena podnebnih sprememb v Sloveniji do konca 21. stoletja ⌈video⌋
5.12.2018
Pozdravne besede, Katja Damij - ZENS ⌈video⌋
5.12.2018
Tako bi lahko uredili namakanje v Prekmurju ⌈video⌋
5.12.2018
Finance: Muro so skrajšali. Kakšne so posledice?
23.11.2018
Hidrografija – služba obvečšanja o visokih vodah
20.11.2018
Ledava in Klavzni potok
20.11.2018
Kučnica – mejni potok v spremembah časa
20.11.2018
Osnovni podatki mejne reke Mure s pritoki
20.11.2018
Načelna vodnogospodarska zasnova za mejno Muro
20.11.2018
Analiza kakovosti vode v Muri
20.11.2018
Vodno gospodarstvo v slovenskem povodju Mure
20.11.2018
Vodno gospodarstvo v avstrijskem povodju Mure
20.11.2018
Izzivi za vodno gospodarstvo v 21. stoletju
19.11.2018
Zgodovina in naloge Stalne slovenskoavstrijske komisije za Muro
19.11.2018
Pravni razvoj pogodbenih partnerk Slovenije in Avstrije pri varstvu okolja
19.11.2018
Poplava na reki Muri avgusta 2005 - Literatura in viri
19.11.2018
Zgodovinska Mura
18.11.2018
Mura teče v Evropi
18.11.2018
10 let Stalne slovensko-avstrijske komisije za Muro - predgovor
18.11.2018
123>