10 let Stalne slovensko-avstrijske komisije za Muro
Komisija za Muro/ 10 let Stalne slovensko-avstrijske komisije za Muro - predgovor
Vode že od nekdaj zrcalijo tok zgodovine. Kot povezujoči člen trgovine in kot meja med državami, družbami, gospodarskimi združenji in verskimi skupnostmi so tesno povezane z življenjem človeka ter z gospodarskim, političnim in socialnim razvojem.
Komisija za Muro/ Mura teče v Evropi
Erhard Busek
Komisija za Muro/ Zgodovinska Mura
Vincenc Rajsp
komisija za muro/ Pravni razvoj pogodbenih partnerk Slovenije in Avstrije pri varstvu okolja
Manfred Rupprecht
Komisija za Muro/ Zgodovina in naloge Stalne slovenskoavstrijske komisije za Muro
Konrad Stania
Komisija za Muro/ Izzivi za vodno gospodarstvo v 21. stoletju
Wolfgang Stalzer
Komisija za Muro/ Vodno gospodarstvo v avstrijskem povodju Mure
Bruno Saurer
Komisija za Muro/ Vodno gospodarstvo v slovenskem povodju Mure
Jozef Novak
Komisija za Muro/ Analiza kakovosti vode v Muri
Peter Ollinger
Komisija za Muro/ Načelna vodnogospodarska zasnova za mejno Muro
Norbert Baumann / Rudolf Hornich
Komisija za Muro/ Osnovni podatki mejne reke Mure s pritoki
10 let Stalne slovensko-avstrijske komisije za Muro
Komisija za Muro/ Kučnica – mejni potok v spremembah časa
Norbert Baumann
Komisija za Muro/ Ledava in Klavzni potok
Konrad Stania / Julius Marosi
Komisija za Muro/ Hidrografija – služba obvečšanja o visokih vodah
Wilhelm Verwüster
prikaži časovnico

SLO/A komisija za muro